Bio-Ron Ontwikkelen van bloem en kruidenrijk grasland

€ 20,50

Ontwikkelen van bloem en kruidenrijk grasland 

 

Hernieuwde uitgave van deze veldgids met gedegen uitleg over hoe wij, op de verschillende bodemtypen, weer bloem en kruidenrijk grasland kunnen ontwikkelen.

 

In de eerste stadia van ontwikkeling is het voor botanische ontwikkeling bijvoorbeeld noodzakelijk om vroeg te maaien, dus begin of medio mei en niet pas na 15 juni.

 

Vroeg maaien verschraalt meer, maakt een flinke tweede en eventueel derde snede mogelijk en verbetert de concurrentiepositie van kruiden ten opzichte van grassen.

 

De gids besteedt ook veel aandacht aan de agrarische gebruiksmogelijkheden, waaronder energiewaarde, eiwitwaarde en verteerbaarheid van het gewas in de verschillende ontwikkelingsstadia.

Uit voerproeven in de melkveehouderij blijkt dat bijmenging van 25-30% kruidenrijk gras mogelijk is zonder noemenswaardige opbrengstafname.


Weliswaar wordt er in deze gids, vanuit agrarisch perspectief, gesproken over gebruik van kunstmest.
Voor de biologische aanpak vervangen we dit eenvoudig door compost en / of dierlijke mest en volgen verder de stappen zoals in deze gids aangegeven zijn.

 

Door ook het opbrengst belang wat meer naar de achtergrond te schuiven is het mogelijk om in 3 jaar tijd al een weide te hebben die veel beter aansluit bij het wezen van het paard.
D.w.z. een weide die een stuk minder gezondheidsproblemen zal veroorzaken en bovendien een lust voor het oog is.

 

Ook de bijen zullen u dankbaar zijn.

 

Deze gids van Wim Schippers, Ingeborg Bax en Monte Gardenier is een must voor alle natuurbeheerders met graslanden, dus ook wij paardenhouders.