Diversiteit

Paarden hebben diversiteit nodig

 

Gezonde weiden en graslanden, zoals die vroeger vanzelfsprekend waren, bevatten een groot aantal verschillende grassen en bloeiende planten.

De weiden van vandaag zijn bijna allemaal kunstmatig ingezaaid, met gekweekte grassen, meestal voor dieren van de intensieve landbouw.

Toch zijn veel bloeiende planten ook geneeskrachtige planten. Zij leveren een enorm aantal secundaire plantaardige stoffen. Sommige helpen de spijsvertering, andere zijn ademhalings- of bloedsomloop bevorderend. Antioxidanten hebben ontstekingsremmende effecten en bevorderen de vruchtbaarheid.

Er is geen lichaamsdeel dat geen baat heeft bij deze stoffen. Optimale voeding is de basis van gezondheid.

Maar paarden zijn sobere dieren! Vijftig jaar geleden, als een paard gewoon in de wei kon worden gezet, kreeg het bijvoer van hooi, stro en zout op een manier die bij de soort en zijn behoeften paste. Paarden in arbeid kregen krachtvoer zoals haver of gemalen gerst.

Maar de soortenrijke weiden en graslanden bestaan niet meer; en de kruiden- en houtvrije monoculturen van hoogwaardige grassen voor hoogproductieve koeien doen geen recht aan onze paarden.

Van de 60 tot 80 verschillende plantensoorten die vroeger deel uitmaakten van het dagelijkse dieet van de paarden, zijn er nog nauwelijks 10 over.

De grassen die nu het voedselspectrum domineren, missen deze vitale stoffen, die in kruiden in overvloed te vinden zijn.

Natuurlijk en duurzaam weidebeheer richt zich op toename van de biodiversiteit middels het ondersteunen van de biologische activiteit / humus opbouw in de bodem.

Een bodem met voldoende humus levert ruim voldoende maar vooral ook gezond voedsel.
Biodiversiteit zorgt ervoor dat dieren kunnen kiezen en indien nodig aan aan zelfmedicatie kunnen doen. 

Een paard is tenslotte geen productie dier en meer gebaat bij kwaliteit dan hoogste opbrengst. Advies bij een goed en biologisch weidebeheer? Ik help je graag op weg

 

 

Het werk van bacteriën

 

De spijsvertering in het paard is voornamelijk het werk van bacteriën, die honderd keer meer enzymen kunnen produceren dan het lichaam zelf. Gezonde voeding moet eerst de darmflora voeden, want het zijn de gewenste darmbacteriën en -schimmels die vervolgens het organisme voeden.

Het is de taak van een aan de soort aangepast dieet, dat gekenmerkt wordt door veelzijdigheid en afwisseling en waarbij het energiegehalte van het voedsel steeds in het oog moet worden gehouden, om foutieve kolonisatie in te dammen of te voorkomen.

Paarden zijn continue eters. Paarden die in vrijheid leven brengen 16 tot 19 uur per dag door met eten. Daarbij verplaatsen zij zich langzaam lopend met het hoofd omlaag, over een afstand van 6 tot 20 km. Paarden kijken constant om zich heen. Afwisseling in de weiden hield de paarden in beweging. Voor paarden is eten meer dan alleen maar een calorie-inname. Het creëert een sociale ervaring, kalmeert, voorkomt verveling, brengt nieuwe zintuiglijke indrukken en verwarmt het lichaam.

Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij aangepaste voeding.

Grassen, kruiden, zaden, vruchten, schors, wortels, aarde.

Laten we een voorbeeld nemen aan de natuur, want die heeft het "paarden-succesverhaal" al minstens 6.000.000 jaar mogelijk gemaakt. Wilde paarden maken gebruik van de diversiteit van meer dan 500 planten. En elke plant, elk mineraal in de planten heeft meer te bieden dan een bepaalde eenheid koper, zink of selenium, namelijk secundaire plantaardige stoffen, micro-organismen, enzymen, maar ook energetische factoren zoals de in de plant opgeslagen "maan- of zonne-energie" zorgen voor de nodige levensenergie.

Het lijkt aanmatigend om te proberen deze diversiteit te vervangen door een paar kunstmatige vitaminen en synthetische mineralen.

Het klimaat, de wisseling van de seizoenen, de manier van paarden houden, maar ook individuele factoren zoals vachtconditie en beharing, leeftijd, opgelopen verwondingen, plaats in de kudde en het eigenlijke constitutietype van het paard bepalen in hoofdzaak de vereiste nutriënteninname.

Een gestandaardiseerde waarde "dagelijkse behoefte van een paard x kg levend gewicht" doet dus op geen enkele manier recht aan het dier. De eis is individueel en voortdurend aan verandering onderhevig. Eén enkel voeder of de perfecte mineralisatie voor alle rassen, levenssituaties en seizoenen kan niet werken.

Vandaag de dag worden paarden gevoerd met voer dat volledig in strijd is met een natuurlijke voeding, met name met buitensporige hoeveelheden graan, kuilvoer en  hooi van soortenarme weiden, maar ook met buitensporige hoeveelheden mineraalvoer met synthetische vitaminen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich steeds vaker ziekten voordoen die vroeger niet of slechts zeer zelden voorkwamen.

Natuurlijke voeding van paarden in de praktijk

De eerste stap die gezet moet worden is het weglaten:  het weglaten van "fast food" zoals kant-en-klaar voer, biks en grote hoeveelheden graan. Er zitten veel vulstoffen en bijproducten in bijna alle graan- en korrelvoeders (zelfs in voeders die bedoeld zijn voor maag- en darmproblemen of stofwisselingsproblemen).  

Lees maar eens goed de etiketten ;)

 

Bijna altijd vertellen de fabrikanten dat het goed opneembaar is en snel en gemakkelijk verteerbaar is. Dit is waar met deze afgebroken voeders, maar paarden hebben juist het tegenovergestelde nodig: magere en grove structuur wat veel kauwwerk vereist en langzaam verteerd wordt.

Teruggebracht tot de essentie. De voeropname moet langzaam en kalm gebeuren, de hele spijsvertering van het paard is er voor gemaakt. Ze eten selectief; een paar stengels hier, een blaadje daar. Als paarden slechts een paar keer per dag kleine hoeveelheden ruwvoer krijgen, haasten ze zich, eten ze veel te snel, kauwen ze te weinig en speekselen ze te weinig. Dit leidt tot spijsverteringsstoornissen, gebrekkige fermentatie en, in het ergste geval, kolieken.

 

De basis

 

Het allerbelangrijkste in de voeding van paarden en de absoluut noodzakelijke basis is ruwvoer van hoge kwaliteit, in dien mogelijk vrij beschikbaar. Dit omvat hooi, stro en gras. Zoveel mogelijk weidegang, omdat dit het meest overeenkomt met het natuurlijke gedrag van het paard. Tijdens perioden zonder weidegang moet ruwvoer permanent beschikbaar zijn: Hooi, stro, bladeren maar ook takken en twijgen. Ze knabbelen graag schors af en eten dunne twijgjes. Dit dient niet alleen voor de bezigheid en de tandverzorging, maar voorziet de paarden ook van vele mineralen en vitale stoffen. Een gezond paard, dat permanent hooi tot zijn vrije beschikking heeft, eet 2 tot 3 kg per 100 kg lichaamsgewicht per dag.

Om aan deze basisbehoefte van een constante eter te voldoen, ondanks het tegenwoordig gebruikelijke energierijke hooi en vet gras, is het een hele uitdaging die vooral eigenaren van een licht gevoed paard het hoofd moeten bieden. Met voldoende beweging, schraal grasland en met mager, vezelrijk hooi is het ook mogelijk om deze doorgaans robuuste paarden en pony's gezond te houden.

Een permanente aanvoer van ruwvoer is niet alleen belangrijk voor een gezond maag-darmkanaal, maar ook voor de psyche van het paard. Grazen, het hoofd in het gras laten zakken in de kring van de kudde, is een oerinstinct en een absolute behoefte.

 

NIEUW!

Hunsrücker Trift het energieke basisvoer

De weg van de natuur volgend, heeft PerNaturam een mengsel samengesteld op basis van de plantendiversiteit van de vroegere veepaden (Triften). PerNaturam vermijdt consequent suiker, elke vorm van graan en de gebruikelijke vulstoffen.

De meeste paarden hebben noch krachtvoer, noch muesli nodig.

Hunsrücker Trift is gebaseerd op de natuurlijke behoeften van de paarden en bestaat hoofdzakelijk uit grassen en weidekruiden. Alleen aangevuld met geselecteerde bloemen en appelschillen. Aangezien gebleken is dat de gebruikelijke lengte van gehakseld ruwvoer de eetduur niet verlengt en de spijsvertering integendeel zelfs belemmert, heeft PerNaturam bewust gekozen voor een kortere vezellengte.

Hunsrücker Trift is uitstekend geschikt voor ALLE paarden als basisvoer voor dagelijkse kruiden- en mineralensupplementen. Het is ook ideaal als basisvoer voor paarden die gevoelig zijn voor de stofwisseling en de spijsvertering. Zelfs licht te voeren pony's en paarden hoeven dit niet te laten staan. Met het voeren van Hunsrücker Trift heb je een ruwvoerrijke en volledig natuurlijke basis voor iedere dag