KPU Modeverschijnsel of Metabole ziekte

Steeds meer paarden worden gediagnosticeerd met KPU (kryptopyrrolurie). Vooral dierengenezers en alternatieve therapeuten behoren tot degenen die deze ziekte herkennen, in het laboratorium laten diagnosticeren en behandelen. Veel dierenartsen staan nogal sceptisch tegenover deze ontwikkeling en ontkennen het bestaan van een dergelijke ziekte, die ook nog niet in de leerboeken van de diergeneeskunde is terug te vinden.

Lees meer »