ECO-STAL


Doel :

 

Zelf een duurzaam gezond stalmilieu creëren met minimale input en output, plezierig in het werk en uiteindelijk te gebruiken als waardevolle bemesting voor de weide / groente tuin etc.


In natuurlijke kringlopen leren denken en handelen bevorderd het welzijn voor mens, dier en milieu.

 

* Voorkomt / vermindert de hoeveelheid ammoniak en andere schadelijke invloeden die zich in iedere stal zullen vormen. Door goed te ventileren houden we onszelf eigenlijk voor de gek wat betreft de werkelijke uitstoot. Deze bevindt zich geconcentreerd binnen de stalwanden boven het stalbed en ruik je pas echt als je deuren en ramen sluit.

Hoefkwaliteit en huid verbetert.

* Door onderdrukking van rottingsprocessen vermindert ook de hoeveelheid vliegen.

* In de buffer wordt de urine opgenomen, ingekapseld en bewerkt door positieve micro-organismen en hun opportunistische collega’s. Dit kunnen zij alleen met juiste randvoorwaarden.

* Divers stalmateriaal, positieve micro-organismen, mineralen, metalen vormen uiteindelijk een levend en veerkrachtig eco-systeem.

* Door de aanwezigheid van de sporenelementen van klei en gesteentemeel kunnen biologische processen optimaal ten positieve verlopen

* We creëren uiteindelijk een prettig stalklimaat voor mens en dier.

* We binden meer CO2.

* Ons ‘afval’ is waardevol organisch materiaal voor de bodem en de planten die daar op groeien.  

* Een steriele stal bestaat niet en moeten we ook niet willen.

* De micro-organismen zijn ook een prima schoonmaakmiddel voor vrijwel alles. Met desinfecteer middelen doden we zowel goede en slechte bacteriën. Hierdoor creëren we eigenlijk een basis voor een explosieve groei van negatieve micro-organismen en virussen.

* Je kunt ook je paard besproeien met een micro-organismen oplossing voor een mooie en zachte vacht.

* Als we het onder de knie hebben houden we ook tijd over voor andere leuke dingen. Stallen bijhouden wordt permanent een leuke bezigheid, wie had dat ooit gedacht.

* Het genot na (ouderwets) de hele stal leeghalen, schoonmaken en weer van vers materiaal voorzien duurt altijd maar even.

* Met dit systeem laat je echt een prettige plek achter voor je dier!


Werken met micro-organismen is als een bal een zet geven, in de goede richting natuurlijk, en deze duurzaam te laten rollen, de weg is het doel.


Wat heb je nodig voor het starten een Eco-stal