Paddock paradise


Paddock Paradise je ziet ze steeds vaker en dat is een positieve ontwikkeling.


Het principe berust op een round-track of omloop-pad (zonder begin of eind!) wat de dieren dwingt te blijven lopen.
De dieren worden hierin gestimuleerd door op verschillende plaatsen langs het pad o.a hooi en water aan te bieden met daarnaast allerlei andere aspecten uitdagingen bezigheden zoals, takken, kruiden, eetbare struiken, bomen etc. om hiermee de voor paarden de natuurlijke loop / zoek behoeften te vervullen.

Oorspronkelijk komt dit idee uit Amerika en is de term Paddock Paradise bedacht door de natuurlijke hoef bekapper Jamie Jackson na het bestuderen van wilde paardenhoeven.
Door de track over verschillende soorten ondergrond te laten lopen heeft dit een positief effect op de hoefkwaliteit en de beweging op de algehele gezondheid.

Vanwege wat hierbij allemaal komt kijken qua aanleg / kosten die dit met zich meebrengt haken mensen soms af en dat is jammer.
Want het hoeft allemaal niet zo uitgebreid /duur te zijn om al direct een positief resultaat te bereiken qua dier gezondheid maar ook qua, vaak problematisch, weide management.
Voor veel paardenhouders geldt: te veel paarden en te weinig land, wat resulteert in overbelasting van de bodem.
Zelfs in de meeste simpel vorm biedt dit principe de mogelijkheid om de wat overblijft aan groen eindelijk de positieve boost te kunnen geven die noodzakelijk is de bodem gezondheid en daarmee voeding kwaliteit te verbeteren.

Zie b.v.ons PP youtube filmpjes waarbij Caspar ( holistisch dieren arts) ons bescheiden maar functioneel paddock paradise op 3000 m2 heeft gefilmd.

Filmpje Bio-Ron

 

2015 was het officiele Jaar van de Bodem

 

De FAO heeft 2015 wereldwijd uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem vanwege de humusarme toestand waar veel voedsel gronden in verkeren.

Want de bodem conditie bepaald de kwaliteit van het voedsel wat daar groeit, resp. de gezondheid van wie zich hiermee voedt.

Humus toename staat gelijk aan het verhogen van de gezondheid van de bodem en verbetering van de kwaliteit van het gras wat wij onze paarden voeren.
Dus aandacht voor humus toename betekent ook gezonder voedsel produceren voor onze paarden.

Paarden weiden zijn meestal arm aan humus want door overbegrazing, gebruik van drijfmest, kunstmest of spuiten wordt humus vernietigd.
Humus staat ook voor het zelf leverende vermogen van een bodem.
Meer humus betekent minder input aan meststoffen nodig om de groei er in te houden.

Een simpele oplossing is een PP track aan te leggen en de weidegrond die overblijft te verbeteren door een extensief biologisch management.
Bij te weinig beschikbare m2 per paard betekent dit dat we wat meer ruwvoer moeten aanschaffen om de langere / noodzakelijke rustperioden voor herstel van de weide te compenseren.

Dit wordt weer gecompenseerd wanneer we de volgroeide weiden gedoseerd gaan aanbieden, de grassen / kruiden hebben dan een hoge verzadiging waarde o.a. vanwege het hoge vezelgehalte (tov onvolgroeide planten) maar ook omdat alleen verse planten bepaalde voedingsstoffen kunnen bevatten die je niet meer in hooi / bewerkte voedingsmiddelen zult terugvinden.
Op het moment dat ze weer wat vers volgroeid gras krijgen daalt de ruwvoer behoefte enorm.

Bij 1 uurtje weidegang, over een groot oppervlak met vrije keuze uit veel verschillende planten is een reductie tot wel 50% qua opname ruwvoer niet ongebruikelijk, de dieren stoppen gewoon meer van mijn heerlijke kruidenhooi op te eten, zien er happy en voldaan uit;)

Het natuurlijke dieet van het paard bestaat tenslotte ook hoofdzakelijk ook uit levende en overwegend volgroeide planten, zij kunnen in de groeiperiode onmogelijk de hele natuur om hun heen zo kaal eten / bodem belasten als waar we in onze gedomesticeerde situatie vaak mee te maken hebben.

In de gebieden waar door droogte of/en koude de planten het (hopelijk voor even) voor gezien houden zijn paarden qua spijsvertering zeer goed uitgerust om zelfs op een droog strootje te (over)leven. 

Hooi blijft tenslotte de basis, een kostenpost wanneer we geen hectare per paard tot onze beschikking hebben. 

 


Weidegang

 


Juist nu, wanneer steeds vaker blijkt dat de weidegang oorzaak is van veel gezondheidsproblemen, biedt Paddock Paradise een alternatief om duurzaam uit deze problematiek te geraken.

Door het voeren van o.a. kwalitatief goed ruwvoer binnen de track van een Paddock Paradise wordt snel zichtbaar welke verstorende invloed er van de weide uitgaat, want veel gezondheidsklachten verdwijnen simpel.

Door het vele lopen wordt ook de spijsvertering van de dieren bevorderd.

Daarnaast worden niet alleen het natuurlijke zoek- en sociaal gedrag gestimuleerd, maar ook de verstorende gras inname beperkt.


Paddock paradise biedt ons tevens de mogelijkheid om de bodemvruchtbaarheid / kwaliteit van onze weilanden, biologisch, te verbeteren. Waardoor de gewaskwaliteit die daar op groeit niet verstorend maar juist weer opbouwend wordt.

Kortom Paddock Paradise biedt enorm veel mogelijkheden een milieu aan te bieden wat past bij het wezen van het paard. Een uitdaging serieus na te gaan denken over hoe we de, vaak beperkte, ruimte beter kunnen benutten voor de paarden.

En als we onze bodems weer kwaliteit / vitaliteit kunnen geven en  duurzaam uit deze neerwaartse spiraal te geraken in het belang van mens, dier, de aarde en alles wat daarop leeft.

 


Diergezondheid

 

Voor alle soorten paarden een perfect werkend systeem maar specifiek bij dieren die te dik zijn / met allerlei gezondheid klachten kampen zal dit systeem voor een spectaculaire positieve verandering zorgen. 

Het zorgt o.a. dat ze veel, wat normaal is, gaan lopen wat essentieel is voor een gezonde spijsvertering.
Want het bewegen / organen masseren is een zeer belangrijk onderdeel van de vertering, een paard zal al gauw zo 20 km per dag lopen.

Vergelijk dat eens met hoe de dieren nu op de wei staan en afstanden afleggen!

Iemand die eens een gps op een paard zette binnen een doordacht paradise haalde dit met gemak en soms werd zelfs 30 km gerealiseerd!

 

Wei in weide

Door simpel gezegd een weide in de weide te maken ontstaat er rond de kleine weide een looppad wat qua breedte aangepast wordt aan de hoeveelheid dieren.


De neurotische grasinname die voor veel dieren voor problemen zorgt neemt af met dat het pad meer belopen wordt en gras voor het merendeel verdwijnt, daarvoor in de plaats krijgen ze hooi.

Uiteraard zal in het begin de grasinname beperkt moeten worden omdat dan om kort gras gaat wat verstorend werkt vooral als het aandeel hiervan te groot wordt.

Wees royaal met hooi!

Een verandering naar echt zoeken naar het juiste voedsel ipv alleen maar grasmaaien per m2.
Zo eet een paard zich gezond ipv ziek.Creatief weidebeheer

 

Er kunnen allerlei accenten worden verzonnen zoals verschillende bodemkwaliteiten, water doorwading, niveau verschillen en boomstammen waar ze over moeten stappen, ook een stuk bos zou deel van het pad kunnen zijn, bescherm wel de bomen dan wel want als de bast rondom aangevreten wordt sterft de boom en dat is zeker niet de bedoeling.

Waar mogelijk dus het pad in het landschap integreren, bv perma-cultuur principes toepassen etc. etc. In ieder situatie zijn er vormen te bedenken met meer of minder van deze accenten.

Paddock paradise stimuleert tevens de communicatie tussen de verschillende individuen binnen de groep op een positieve manier. Het lokt normale socialisatie uit, veel meer dan wanneer dieren alleen op een wei zouden staan en overwegend met eten bezig zijn.

Niveau verschillen zoals een heuvel dagen de dieren uit het gesprek met elkaar aan te gaan wie bovenop mag staan. Als je dan toch een heuvel maakt dan heb je meestal gelijk een kuil, met of zonder water.

"Het" moment om de weide weer gezond  & waardevol te maken

 

Een groot voordeel hierbij is dat we de weide langer kunnen laten doorgroeien waardoor gras- en bodemkwaliteit verbeterd.

De grond krijgt rust en de planten kunnen weer volwassen worden.

Bij een juist management krijgen de kruiden ook weer een kans, in de natuur zou een paard overwegend dit soort grassen eten, hij komt simpel geen kort afgegraasde of gemaaide weide grond tegen.

Hij zou waar mogelijk het zaad uit de grassen prefereren, net zoals granen eigenlijk graszaden zijn, en daarnaast voldoende ruwvezel / kruiden opnemen tov van de geconcentreerde kracht die in de zaden zitten.

Op het tijdstip dat er voldoende in bloei is gekomen kunnen de dieren weer, gedoseerd, op deze weide gezet worden.

Zie deze weide als het puntje op de i, het kersje op de slagroom,  vitaliseer de bodem en zorg voor diversiteit. Leg het accent meer op het ruwvoer in de vorm van echt goed hooi.

Door te blijven overvragen van onze bodems, te veel paarden op een te klein oppervlak, maaien etc. zal de bodem steeds verder degenereren en zijn belastende invloed opvoeren!

Vele kleintjes maken groot
Er wordt veel over de boeren gesproken als zouden zij de bodem te intensief benutten, uiteraard kun je niet alle boeren over 1 kam scheren.
Maar feitelijk is veel paardenhouderij een zeer intensieve belasting voor de bodem.
Omdat we vaak met te veel paarden op en te klein stuk staan.

Maar ook op slechts kleine stukjes kun je een ergens snoepweide maken wanneer je een paddock paradise introduceert. 

 

Diversiteit binnen Paddock Paradise

 

  • Zorg ook voor een goede binnen omheining, voorkom ongelukken.

  • De dieren zullen uiteraard van het gras onder de omheining gaan eten, laat dat  waar mogelijk toe.

  • Dit biedt een gelijk goede mogelijkheid om juist daar meer diversiteit in bodemkwaliteiten aan te bieden.

  • Strooi bv op verschillende stukken onder de omheining alleen zeeschepenkalk, in verschillende hoeveelheden per stuk.

  • Doe hetzelfde met de andere meststoffen zoals lava en kleimineralen, laat ze elkaar ook gerust overlappen.

  •  Op deze manier ontstaan er veel verschillen in grondtypen die weer planten zullen voortbrengen die verschillend van inhoud zijn ook al zien ze er van de buitenkant hetzelfde uit.

  • Vergelijkbaar met hoe in de natuur een paard langs verschillende biotopen / bodemgesteldheden trekt om zich gezond te houden en alleen dat te kiezen wat hen in een optimale conditie houdt.

  • De dieren weten zelf het beste wat ze nodig hebben, door dit te observeren krijg je gelijk een indicator welke meststoffen de dieren prefereren en dus je land nodig heeft om het juiste voedsel te produceren.

  • Dieren die een verstoort eetgedrag vertonen dienen uiteraard met beleid in een dergelijk systeem gebracht te worden.

  •  Door plaatselijk wat ruimer met deze meststoffen te werken, overdoseren is eigelijk niet mogelijk, wordt de bodem meer basisch ipv zuur.  Dit is bij uitstek geschikte grond voor de diverse kruiden en meer passend bij het paard.

Samenvatting Paddock Paradise

 

Een paddock paradise bevordert de gezondheid op vele fronten.
Maakt beter gebruik van de (beperkte) beschikbare ruimte.

Biedt de weide / bodem de kans zich te regenereren tot een waardevolle voedingsbron.
Wekt het natuurlijke zoek / loop gedrag en socialisatie uit.

Zeer te overwegen waard dus.

Meer info vindt je bij onze links op deze site zie: https://www.bio-ron.com/links/30-paddock-paradise.html

Viva Concept | Advies en ontwerp voor paarden- en natuurliefhebbers. (viva-concept.com)

Praktisch werkboek | samenopeengoeiwei


Veel leesplezier, wees creatief !