Als een goddelijke veranderaar ben je vastbesloten om groots te dromen en door te zetten wanneer anderen het hebben opgegeven. Zelfs in de meest uitdagende tijden, diep in je botten is het weten dat het op de een of andere manier goed komt. Een deel van jou herinnert zich dat liefde je ware aard is en dat het zelfs in de donkerste tijden zal zegevieren.

 

Lees verder om te begrijpen hoe je kunt gedijen door de liefdeskeuze in het dagelijks leven op te roepen.

 

 

Energie Achtergrond

 

Huidige energieën kunnen je op een aantal niveaus uitdagen. Hoogstwaarschijnlijk voel je je meer gespannen en misschien meer gestrest, zelfs als je het niet elke dag beseft. Oude patronen en onbewuste neigingen worden door deze energieën aangewakkerd. Als je aanwezig en geaard blijft, zal het gemakkelijker zijn om de oude dingen te identificeren en de punten te verbinden tussen dat en je huidige levenssituatie. Voorbeeld: je hebt misschien een droom die moeilijk te begrijpen is. Als je na het ontwaken met de droom geaard raakt en van binnen naar de droom informeert, kan je bewustzijn beginnen met het onthullen van betekenissen.

Aanwezigheid en geduld zijn vereist, aangezien dit soort droomwerk eerder een proces dan een lineair moment van onderzoek is. Vermijd te veel nadenken en een onmiddellijk begrip te eisen. Laat in plaats daarvan los en open jezelf voor de wijsheid in jezelf. Dit zijn uitstekende momenten om je kijk op jezelf, je levensrichting en hoe je in je levensbehoeften voorziet bij te werken. 

 

Twee fasen van wedergeboorte

 

Een nieuwe maan biedt een belangrijke persoonlijke wedergeboorte, evenals een initiatie van een nieuwe cyclus van hoger bewustzijn voor de mensheid. De volgende fase van wedergeboorte vindt plaats in augustus - wanneer we een krachtige eclipscyclus hebben, inclusief de zeldzame totale zonsverduistering boven de VS tijdens de nieuwe maan van 21 augustus. Werken met de energieën van deze cyclus kan je helpen je voor te bereiden op augustus. Hoe doe je dat? Ten eerste moet je je bewust blijven van de energieën en hun potentieel om je te helpen een megaverschuiving in je leven te maken. Ten tweede moet je jezelf momenten van reflectie gunnen om beter te begrijpen wat je echt wilt, waarom en hoe je dat bereikt. Als je denkt dat je deze dingen al op orde hebt, stel ik voor dat je dieper kijkt om de hogere kijk van de geest mogelijk te maken. Ten derde is wat ik de 'liefdeskeuze' noem, die hieronder wordt beschreven.

 

De liefdeskeuze

 

De derde voorbereiding op je wedergeboorte betreft de liefdeskeuze. Dit betekent authentiek leven vanuit de liefde die in je kern zit. Het betekent liefde zijn als je met jezelf en anderen omgaat. Deze liefde is de energie die je van nature in je kern huisvest. Het is de energie die je wilt voeden terwijl je je leven leidt. U erkent dit uiteraard.

 

Je wilt natuurlijk deze liefdesenergie in je leven en deze tot uitdrukking zien komen in de mensheid. Het spreekt voor zich dat je wilt leven in een wereld vol liefde.

 

De uitdaging waar we allemaal voor staan, is om boven onze op angst gebaseerde conditioneringen en onbewuste motivaties uit te stijgen wanneer we omgaan met onszelf en de wereld.

 

De liefde is er zeker in onze kern - het is in feite stabiel, stabiel en eeuwig.

 

Consequent kiezen en handelen vanuit die liefde gaat echter niet vanzelf. We moeten actief betrokken worden en onszelf presenteren. Alleen in deze staat kunnen we regelmatig liefde kiezen als ons antwoord.

 

Vanuit een spiritueel perspectief is de wedergeboorte die nu nodig is er ongetwijfeld een die een eerbetoon is aan wat jij als ziel hier nu bent om uit te drukken. Die uitdrukking moet geworteld zijn in liefde om op de hoogste manier vooruitgang te boeken. Weet dat elke uitdaging die je hebt, inclusief die welke zich voordoen in deze unieke tijdcyclus, een nuttige katalysator kan zijn voor je beheersing van de liefdeskeuze.

 

Loop dan voorzichtig met jezelf en anderen. Wees aardig zoals je zou zijn voor een jong kind dat leert lopen.

 

Vertrouw erop dat met elke stap vooruitgang wordt geboekt in de richting van het onvermijdelijke om de verlichte goddelijke changemaker te zijn die je voorbestemd bent te zijn.

 

 

Weet dat je geliefd bent en dat jouw liefde de wereld verlicht.

 

 


Alles is frequentie, en er is maar een kleine verschuiving in frequentie nodig om alle andere frequenties te beïnvloeden. Als frequentiewezens moeten jullie bewust worden, transmuteren en uitbreiden, en het huis van de Geest binnengaan als mensen die mensen leiden om zichzelf te leiden.

 

Als leden van de Familie van Licht zijn jullie op deze planeet geïncarneerd om jezelf voor te bereiden om je werk te doen.

Wat voor werk doe jij?

Jullie werk is vrij simpel: jullie dragen frequenties in systemen die een beperkte lichtfrequentie hebben, omdat licht informatie is. Dit is geen koude, computergegevensinformatie; het is informatie die biologisch wordt overgedragen via een elektromagnetische uitzending van bewustzijn. Dit is waar jullie experts in zijn. Als jullie een visitekaartje voor jezelf zouden laten afdrukken terwijl jullie je identiteit volledig herinneren, zou er zoiets staan ​​als:

“Renegade Member of Family of Light. Systemen buster.

Beschikbaar voor het veranderen van bewustzijnssystemen binnen het universum van de vrije wil. Op afroep.“

 

Jij gaat ervoor! Dit is wat je doet. Dit is een aspect van jullie identiteit dat jullie allemaal gemeen hebben, en jullie zijn hier in de miljoenen op dit moment. Je bent hier in de eerste plaats om je te herinneren wie je bent, om multidimensionaal binnen het systeem te opereren en om mensen te onderwijzen – de inboorlingen op deze plek die lange tijd onder frequentiecontrole hebben gestaan.

De taak voor jullie leden van de Familie van Licht die deze informatie naar binnen wilden halen, is om een ​​nieuwe frequentie op de planeet te verankeren door deze onberispelijk in jezelf te verankeren. Dit is niet makkelijk. Het was niet de bedoeling dat het gemakkelijk zou zijn. Je bent hier niet gekomen voor een gemakkelijke opdracht..

Ieder van jullie bood zich vrijwillig aan om hier op dit moment te komen om een ​​Frequentie te dragen. Op dit moment is die frequentie Licht, maar uiteindelijk zul je leren hoe je de frequentie van Liefde kunt dragen. De grote meerderheid van jullie heeft geen idee wat de liefdesfrequentie kan zijn. Je praat over liefde en licht, maar je begrijpt de vertakkingen en de ware betekenis ervan niet.

 

Licht is informatie. Liefde is Creatie. U moet geïnformeerd worden voordat u kunt creëren. Begrijp je dit? Naarmate je groeit en naar deze hogere rijken van herkenning komt, zul je doorbreken wat voelt als cementblokken van jezelf die je tegenhielden. Denk aan de frequentie die het menselijke experiment als radiostation heeft beperkt. Het menselijke experiment heeft 300.000 jaar lang één radiostation gehad. Dezelfde oude deuntjes! Het menselijke experiment was niet in staat om aan de knop te draaien en een andere band te horen, dus werd dezelfde frequentie uitgezonden. Dit creëerde een quarantaine - een afsluiting van deze planeet. De creatieve kosmische stralen die door Prime Creator en de Original Planners worden verzonden, doorboren dit frequentieschild. Ze bombarderen de aarde. Ze moeten echter iemand hebben om ze te ontvangen. Zonder een vergaarbak zouden deze creatieve kosmische stralen chaos en verwarring creëren. Jullie, als leden van de Familie van Licht, komen in dit systeem om deze kennisstralen te ontvangen. Vervolgens verspreid je de kennis, de nieuwe levensstijl en de nieuwe frequentie onder de rest van de bevolking om de hele planeet te veranderen.

 

Een van de meest opwindende aspecten van het op dit moment op aarde zijn, is dat er een herordening of herinrichting plaatsvindt in je DNA. Kosmische stralen komen op de planeet zodat er een verandering wordt uitgezonden en er een herordening plaatsvindt in het lichaam. De verspreide gegevens die de geschiedenis en het bewustzijn van de Levende Bibliotheek bevatten, komen nu in de rij.

 

Het DNA evolueert. Nieuwe helixen of strengen worden gevormd als de lichtgecodeerde filamenten zichzelf beginnen te bundelen. De verspreide gegevens worden in je lichaam samengetrokken door elektromagnetische energieën van de Eerste Schepper. We zijn hier om dit proces in jullie te observeren, om jullie te helpen en om onszelf ook te ontwikkelen.

 

Als dit opnieuw opbouwen of opnieuw ordenen samenkomt, zul je een meer geëvolueerd zenuwstelsel creëren dat veel meer gegevens in staat zal stellen zich naar je bewustzijn te verplaatsen. Je zult veel hersencellen wakker maken die slapend hebben gelegen, en je zult je volledige fysieke lichaam gaan gebruiken in plaats van het kleine percentage waarmee je hebt gefunctioneerd.

 

Elke plek op de planeet wordt beïnvloed door deze verandering, dit bewustzijn. Degenen onder jullie die de Bewakers van het Licht zijn en die deze huidige realiteit volledig willen veranderen en verschillende opties willen introduceren, verankeren de frequentie. Als het niet verankerd en begrepen wordt, kan het chaos creëren. Het zal chaos creëren. Dit is waarom jullie jezelf moeten AARDEN.

 

Chaos brengt een staat van reorganisatie teweeg wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt. De tijd stort in en de energie wordt groter en groter. Je bent hier gekomen om eerst die energie te gebruiken. Je zult bewustzijnspaden maken terwijl je de energie in je lichaam trekt die anderen zal helpen, zodat zij niet hoeven mee te maken wat jij doormaakt.

 

Veel mensen zullen deze energie plotseling beginnen te voelen zonder enige voorbereiding. Jullie trekken allemaal licht, dat wil zeggen gegevens en informatie, naar de planeet, en terwijl je dit doet, creëer je nieuwe wegen voor het bewustzijn om te verkennen zonder zelfs maar een woord te zeggen.

 

De nieuwe wegen van bewustzijn creëren nieuwe realiteiten, nieuwe opties en nieuwe manieren van leven en zijn.

 

– Barbara Marciniak

Vertaald door @Gewoon_Ansie