• Biologisch
  • Gezond
  • Puur
  • Basic
  • Duurzaam

Bio-Ron Kippen tuintje

Uitverkocht
€ 8,50

 


Mengsel van biologische grassen, bloemen en kruidenzaden om de kippen continu van vers groenvoer te voorzien.


Knaagdieren worden hier overigens ook heel blij van!
Bevat de volgende biologische onbehandelde zaden:

 

* grassen: timotee, beemdlang, festolium, rietzwenk, raaigras, roodzwenk, kropaar

* mix van minimaal 30 verschillende bloemen en kruiden.

 

 

Zaai 5 a 8 gram per m2 op een stukje zaai klaar gemaakte grond en zet dit af zodat de kippen er niet bij kunnen komen om de zaden op te eten.
In beginsel afschermen met gaas om te voorkomen dat ze het zaad direct oppikken.

Of kies voor een andere creatieve oplossing die de zaden in ieder geval in staat stelt volwassen planten te worden.

Bijvoorbeeld aan de buitenkant tegen het gaas van de uitloop of binnen de uitloop door stukken af te zetten met wat verticaal geplaatst gaas.
Horizontaal kan natuurlijk ook, alleen dan is er een frame nodig om te voorkomen dat als de kippen er bovenop gaan zitten het gaas wordt platgedrukt
Gebruik voor de bovenkant in ieder geval altijd wat fijner gaas!

 

Gaas

 

Laat de planten door / tegen het gaas groeien zodat de dieren er van kunnen eten zonder dat ze de kans krijgen de planten tot op de wortel uit te graven en het weer een kaal stukje grond wordt.
Bij een ruime uitloop kun je verschillende tuintjes aanleggen welke je vervolgens toch geheel aan de dieren aanbiedt en ze zelfs het bodemleven kunnen opgraven om te kijken of er wat eetbaars in zit.
In een later stadium kun je deze plekken weer afzetten en een nieuwe tuin beginnen, juist omdat dat de dieren de boel daar omgewoeld hebben ontstaat er op die plek een vruchtbare / luchtige bodem die gezonde plantengroei mogelijk maakt.
Vergelijk dit eens met een ren / uitloop waar geen enkel groen sprietje meer staat, dat is niet echt passend bij het wezen van het dier, toch?

 

Gaas met wat grotere gaten is prima, de dieren eten sowieso selectief ze zullen ook niet alles in 1 x opeten.


Planten trekken ook altijd insecten aan die, als de dieren ze te pakken krijgen / uitkiezen, een waardevolle aanvulling qua dierlijke proteïnen vormen.

Wees gerust de bijen en hommels laten ze daarbij vanzelf met rust ;-)

 

 

Ook binnen een grote of zelfs vrije uitloop waar dieren al wat vers groen tot hun beschikking hebben is het altijd zinvol met deze tuintjes de algehele biodiversiteit te vergroten.

Dit vergroot namelijk de kans dat individuele dieren precies die plantjes kunnen vinden waar ze op dat moment behoefte aan hebben, bijvoorbeeld medicinale kruiden.

 


Potten

 

Een andere optie is zaaien in potten of bakken en deze buiten de uitloop opkweken tot de planten ver genoeg ontwikkeld zijn om in de uitloop te plaatsen, zowel buiten als binnen, gebruik hiervoor wat meer zaden!

Door er ook een gaas over-/ omheen zetten zal het met liefde opgekweekte groen wat langer meegaan.

Maar net als in de natuur zullen de dieren selectief foerageren en bepaalde planten wel of niet gegeten worden en wordt zelden de hele plant geconsumeerd.


Planten die op een gegeven moment niet gegeten worden kunnen in een ander moment weer wel in trek komen.


Laat de dieren zelf maar kiezen en laat de tuinen zich zoveel mogelijk op een natuurlijke manier ontwikkelen.
Ook planten die uiteindelijk geheel niet gegeten worden hebben altijd een functie binnen de ontwikkeling van het biologische tuintje.

 


Bijvoorbeeld positief voor de bodem waardoor de planten die wel gegeten worden van een betere kwaliteit zullen zijn vanuit het principe gezonde bodem balans, gezonde plant, gezond voedsel.

 

Onderhoud

 

Bij grond met (te) veel stikstof is de concurrentie kracht van de grassen groot t.a.v. de bloemen en kruiden, gebruik daarom ook geen groeiversnellers zoals mestkorrels e.d.

Door de grassen uit te laten groeien zal de grond verschralen en de grassen populatie teruglopen ten gunste van de andere planten.

Wanneer bij de opkomst juist een paar van de andere planten de overhand lijken te krijgen kun je gerust de boel korten / maaien zodat ook de andere planten soorten weer licht krijgen.

Afhankelijk van de bodem gesteldheid en de hoeveelheid licht zal er op iedere plek uiteindelijk een unieke biotoop ontstaan.
Alleen jaarlijks wat compost naast een eenmalige reparatie bemesting met bodemverbeteraars is voldoende om de bodem in een gezonde biologische balans te laten komen welke gezond voedsel oplevert.

In principe kunnen de tuintjes dus zonder al te veel onderhoud voor vele jaren gezond voedsel leveren.

 

De bodem upgraden


Om de vestiging van veel verschillende planten mogelijk te maken en voedingskwaliteit van de planten te verhogen is het zinvol het zaaibed te upgraden met bodem verbeteraars.

Begin met lava / magma om ervoor te zorgen dat er ruim voldoende sporen elementen aanwezig zijn waardoor plant en bodemprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voeg ook kleimineralen toe bij een erg droge grond zodat deze beter in staat is vocht vast te houden om de biologische processen in gang te houden.

Zeeschelpen kalk om de zuurgraad van de bodem te verhogen wat met name de kruiden en bloemen erg fijn vinden.

Deze bodemverbeteraars kunnen prima tegelijk ingezet worden en hoeven niet ieder jaar herhaald te worden.
1 x per 3 a 5 jaar, afhankelijk van het behaalde resultaat, weer wat aanvullen is meestal voldoende.

Voor de eerste reparatie bemesting is het advies per product ongeveer 200 gram per m2 uit te strooien over het klaargemaakte zaaibed of bij gebruik potten / bakken 200 gram per 100 ltr aarde.

 

Zaaien

 

Het zaaibed voorbereiden is simpel een kwestie van zo'n 10 a 20 cm diep de bodem los werken en deze vermengen met de bodemverbeteraars en compost en vervolgens inzaaien en toedekken met 1 a 2 cm aarde, licht aandrukken.
Zaaien kan vanaf april tot oktober, evt. in beginsel nat houden als de omgeving erg droog is.

Kies bij voorkeur zonnige plekken of in ieder geval met zo veel mogelijk licht.

 


Wat zich van deze zaden zal ontwikkelen zal dus per plek verschillen maar met de grote soorten rijkdom van dit mengsel zal er overal een mooie diverse biotoop kunnen ontstaan.
Welke naast gezond en gevarieerd voedsel ook veel afleiding / bezigheid voor de dieren geeft, geniet er vooral ook zelf van, de meeste bloemen en kruiden zijn zelfs voor ons eetbaar.
Voor gebruik bij grote oppervlakken waar de dieren volledig toegang toe krijgen adviseren wij dit mengsel te combineren met ons graszaad mengsel nr 2.

Al naar gelang de hoeveelheid grassen verhoogd wordt zorgt dit voor een stevige zode die meer belasting / bezetting kan verdragen.