Aardse rasters en portalen: Poorten van Licht en Eenheid 21 SEPTEMBER 2022 Deel DE DRIE RASTERS Er zijn drie hoofdnetwerken die door en rond de aarde opereren; de eerste waar we naar zullen kijken is het Kristallijnen Raster, dat de Kristallen in de Aarde met elkaar verbindt. HET KRISTALLIJNE RASTER Waar dit Raster elkaar kruist zijn grote portalen, draaikolken en dimensionale doorgangen die de Binnenaarde en de Aarde verbinden met: Andere dimensionale werelden Sterren en planeten in de Melkweg Zonnestelsel en verder Het Kristallijne Raster houdt de harmonie binnen het Aardse vlak en bij de portalen verbindt de Aarde met de Sterren en het Universum om harmonie te hebben met onze buren in de ruimte. Alleen wij als de meridianen vrij en stromend zijn en we dus in goede gezondheid verkeren in ons lichaam en met andere wezens, dus ook met de Grids in de Aarde. De Ouden waren zich hiervan bewust en bouwden daarom Piramides, Tempels, Stenen Stenen, Steencirkels om deze energie op één lijn te brengen met de Sterren en Binnenaarde en de straal als het ware vast te houden, en ook om dimensionale poorten te creëren voor wezens om vanuit andere werelden te reizen. Deze wezens komen uit verschillende sterrenstelsels, universums en werelden en hebben allemaal een agenda met de aarde. Kristallen zijn elektromagnetisch en het raster dat werd gecreëerd door hun samenvoeging zette een elektromagnetisch energieveld rond de aarde uit, trok vocht aan en toen begon zich geleidelijk leven te vormen zoals wij dat kennen. Vanwege de energie die dit Kristallen Raster uitstraalde als Licht, wat Leven is, kon leven worden gecreëerd met een meer harmonieus weerpatroon, terwijl de Aarde zich stabiliseerde en in harmonie kwam met de Zon en de Planeten.

 

Dit creëerde een omgeving die vervolgens voor veel andere sterrenmensen kon worden samengevoegd om naar de aarde te reizen om hier te koloniseren, omdat ze nu in staat waren om op het oppervlak te leven en de zwaartekracht aan te kunnen. Sommige ET's hebben hier meer een verhaal dan andere, maar nu is iedereen terug om het uit te zoeken terwijl we samensmelten met de Zon, de Centrale Zon en de Grotere Centrale Zon. We voltooien allemaal deze cyclus en zijn klaar om verder te gaan, voorbij de dualiteit en het oude. drama's. De energiewervelingen die hun beschavingen aandrijven, bevinden zich in deze tunnels, samen met enorme voorraden edelstenen en metalen. Op grote kruispunten in het Grid hebben we wat jullie Drakenholen of Serpent-vortexen zouden kunnen noemen. Dit is het portaal dat de energie vasthoudt en eronder een groot Guardian Crystal heeft. Deze portalen zijn spiraalvormige vortexen die met de klok mee en tegen de klok in draaien, zo beweegt alle energie in het universum en met anti-zwaartekracht van de aarde naar de hemel en met zwaartekracht van de hemel naar de aarde. Deze spiraalvormige energie is Slangenenergie die de levenskracht is; net zoals het door je spin heen stroomt als de kundalini of in je cellen als het DNA dat de coderingen van het scheppingsverhaal bevat. Naarmate de slang in ons opstijgt, activeert ons DNA de herinnering aan wie we zijn en worden we ons lichaam van licht.

 

We verhogen onze frequenties naar de hogere dimensionale werelden terwijl de Aarde ook haar frequenties verhoogt om een ​​vijfdimensionale planeet te worden. Voor sommigen evolueert dit ver voorbij de vijfde dimensie, bij de portalen zijn doorgangen naar oude beschavingen die naar het Licht zijn verhuisd en die nu weer duidelijk worden terwijl we de dimensionale verschuiving maken. Het Kristallijnen Raster, ook wel bekend als Draken- of Leylijnen, werkt op alle dimensies. In de eerste dichtheid heb je de fysieke Kristallen en het mineralenrijk, deze zelfde mineralen bevinden zich in ons lichaam en het Universum. Dus het Net verbindt alle grote portalen van de Aarde, via het Kristallijnen Raster dat resoneert in Goddelijk Licht en als een venster van Licht en een doorgang tussen de werelden, verbindend met het Lichtraster op de hogere niveaus. Dus het creëren van een rasterwerk op vele dimensies, bij grote portalen op dit raster zijn piramides, tempels, staande stenen en steencirkels gebouwd. De piramides, die over de hele wereld zijn, niet alleen Mexico en Egypte, bevatten een resonantie van kristallicht, zelfs structureel zijn piramides gebouwd van graniet met daarin kwarts. De Piramides behielden ooit de harmonieuze resonantie met de Aarde en het Universum, hun energie werkte op hogere octaven van Licht en wij allen die parallelle wereldverbindingen met hen hebben, zijn nu als Piramides van Licht die de harmonie terugbrengen. Als we zo helder als een kristal worden, hebben we een geharmoniseerde resonantie met de aarde, elkaar en het universum en de kosmos. Dus worden we het Kristal of de Piramide die de Straal vasthoudt en een nieuw Lichtraster creëren terwijl we onze resonantie openen voor die van het Kristallijne Raster dat ook door ons heen loopt. Op dit moment wordt er op de planeet een geheel nieuwe resonantie door ons heen verankerd als heldere kristallen en door de aarde heen. Als we de omzetter worden van de energie van de hemel naar de aarde, als we ons verenigen, trouwen we met hemel en aarde in ons.

 

HET LICHTNET Het Lichtraster bevindt zich in de Causale en Hogere mentale niveaus rond de Aarde omdat het ons allemaal verbindt in ons Hoger/Innerlijke Zelf, dus dit is vijfde en zesde Dimensionaal. Dit Grid wordt vaak gebruikt wanneer je mediteert om je te verbinden met anderen die 'Lichtwerkers' zijn of welke naam je ook wilt geven aan die wezens die hier in dienst zijn om te helpen bij de verandering in de cyclus en ofwel synchroon rond het Grid zijn geplaatst op verschillende locaties om te verankeren in hogere energieën bij bepaalde kosmische gebeurtenissen, of die door middel van meditatie verbinding maken en in hun hogere bewustzijnsstaat alle wezens zien en kennen als geheel, geheeld en goddelijk. Waardoor een hoger bewustzijnsniveau wordt gecreëerd om de hele mensheid te helpen de verschuiving te maken. De verschuiving vindt plaats ongeacht of iemand het wil of niet, net zoals de dag volgt op de nacht, het is een cyclische gebeurtenis, een nogal grootse. Dit Raster verbindt iedereen in hun Hogere/Innerlijke Zelf niveau van zijn en vaak zijn ze zich niet bewust van wat er gebeurt, omdat ze vaak samenwerken terwijl ze slapen of door in hun hart te vertrouwen om te gaan waar ze geleid worden op het Kristallijnen Raster om de energie vast te houden. Het Lichtraster is ook waar je in je Lichtlichaam op Zielsniveau reist en door hoger dimensionale deuropeningen en door Sterrenpoorten en verschillende deuropeningen kunt gaan om je eigen groei te versnellen. Evenals voor dienstbaarheid aan anderen en het binnenbrengen van hogere octaafcoderingen van Licht om te worden verankerd op het aardse vlak. Dit is waar je zelfs op persoonlijk niveau met andere Hogere Zelven kunt communiceren voor het oplossen van conflicten of moeilijkheden of om hen te helpen zichzelf te genezen, aangezien hun Hogere Zelf de energie eenmaal heeft ontvangen, kan deze naar hen op de lagere niveaus worden gedownload. Hier werk je aan wat je de Innerlijke Gebieden zou kunnen noemen.

 

HET ZONNENET Het Zonneraster verbindt de Gouden Zonneschijven rond de planeet, ze bevatten de energie van de Centrale Zon en coderingen van Licht die leven creëren zoals wij dat kennen. Ze werken ook op de frequentie van ons wanneer we verenigd zijn en de Scheppergodin/God van ons ware zelf zijn, de hemel op aarde creëren en werken met de hogere dimensionale aspecten van het zelf als een lid van de Raad van Licht, als de Gouden De zonneschijf bevindt zich in ons hart, ons zonnezelf, één met de centrale zon. Deze Gouden Zonneschijven zijn nog steeds in hogere dimensies verborgen in de derde dimensie, terwijl mensen nog steeds Goud zien voor macht en hebzucht, maar ze worden nu overal op de planeet geactiveerd, sommige zijn altijd actief geweest en zijn verbonden in het Zonneraster dat de Gouden Stralen binnenbrengt van goddelijke liefdesessentie naar het aardse vlak. Sinds september 1997 is het zonneraster geactiveerd vanuit Tiwanaku, een oude Lemurische vindplaats in het noorden van Bolivia nabij het Titicacameer waar de zonnegod/godin verankerd is. Dit is mogelijk sinds de Gouden Zonneschijven, een op het Eiland van de Zon in het Titicacameer, in de loop der jaren zijn geactiveerd. Ze waren volledig actief in het laatste Gouden Tijdperk en hielpen de Aarde om via haar centrum op één lijn te komen met de Zon, de Centrale Zon en de Grotere Centrale Zon. In die tijd was iedereen zijn goddelijkheid, maar nog steeds in meer etherische lichamen, we doen dit nu weer, maar deze keer in volledige fysieke lichamen, en zo in staat om onze heilige missie, het huwelijk van hemel en aarde, te voltooien door ons lichaam, onze Lichaam van licht. In 1995, tijdens de Zonsverduistering in oktober, kwamen de Raden van Licht overeen om de trillingen door de Schijven te verhogen, tot het punt waarop het Raster dat ze wereldwijd verbindt, twee jaar later geactiveerd kon worden. Dit is nu het geval, dus het Zonneraster, dat een Goddelijke energie met een zeer hoge frequentie is, werkt nu weer rond de Aarde. We hebben ook het Kristallijnen Raster, zoals gezegd Leylijnen die verbonden zijn met kristallen, rotsen, staande cirkels of piramides. Evenals de Lichtrasters die ons Hogere Zelven verbinden met de Etherische Diamanten rond de Aarde die goed op hun plaats waren lang voordat we klaar waren om ons te openen voor de frequenties van het Zonneraster. Dit loopt natuurlijk samen met het feit dat we bijna volledig op het nulpunt zijn, geen magnetisme en de hogere frequenties, in Geen Tijd terwijl we volledig naar de 5e Dimensie en verder gaan. Eens moesten we naar een groot vortexportaal, bijvoorbeeld de piramides of de Himalaya, om dimensionaal te bewegen en geactiveerd en ontwaakt te worden. Omdat de Grids tegenwoordig weer stromen, laadt de energie zich over de hele Aarde op en zelfs als je in je woonkamer zit, ervaar je de hogere energieën.

 

PORTALEN – DIMENSIONALE DEUROPENINGEN Portalen zijn draaikolken van spiraalvormige energiepunten, zoals chakra- of acupressuurpunten bij een mens, deze energie beweegt met de klok mee met de zwaartekracht en tegen de klok in met anti-zwaartekracht. Er zijn kristallen in de aarde die energie ontvangen en doorgeven, opnemen en door de rasters sturen, en ook energie opslaan, versterken en focussen. Ze zijn uitgelijnd met ons zonnestelsel, de melkweg en de kosmos, vaak uitgelijnd met een bepaald sterrenstelsel en zijn elektrisch, magnetisch of hebben beide eigenschappen: De Elektrische vortexen zijn mannelijke energie, die emotionele en fysieke lading geven en het bewustzijn stimuleren. De Magnetic zijn vrouwelijke energie, die de psychische perceptie en het onderbewustzijn verbetert Elektromagnetische vortexen combineren beide energieën en zorgen voor balans Er zijn grote portals zoals, Uluru in Australië Mount Kailash in Tibet Macchu Picchu in Peru de piramides van Gizeh in Egypte Sedona in Arizona, de VS Stenen haag in Engeland, ...evenals vele andere grote en kleine portalen. Veel van deze zijn geclassificeerd als chakrapunten voor de aarde of voor de specifieke landen waarin ze zich bevinden, er zijn soms meningsverschillen hierover, maar hoe dan ook, het is beter om in je hart te blijven en te vertrouwen op wat goed voelt voor jou. Het is niet nodig om een ​​van deze plaatsen te bezoeken, maar vaak word je er naartoe getrokken in een zielenreis of in een droomstaat. Deze plaatsen bevatten ongelooflijke energie, activeren en wekken degenen die fysiek of in Soul Travel naar hen reizen. Dit kan vaak het geval zijn wanneer mensen niet spiritueel ontwaakt zijn maar daarheen gaan, en jaren later, als ze bewust wakker worden, beseffen dat door naar deze plaatsen te gaan dit een effect had op hun energieveld en bewustzijn en deel zou hebben uitgemaakt van hun ontwaken. werkwijze. Sommige portalen zijn afgestemd op verschillende Star-systemen en het is gemakkelijk om hier toegang toe te krijgen als je bij een van deze bent. Bijvoorbeeld: de Maya-piramides in Palenque zijn een doorgang naar de Centrale Zon Alcyone bij Coba naar het Pleadian Star System op veel verschillende dimensionale niveaus en ook een sterrenkaart van deze Melkweg bij de piramide in Lake Coothraba in Queensland een doorgang naar Andromeda de Gizeh-piramides naar Orion en Sirius de Nasca-lijnen naar veel verschillende sterrenstelsels bij Kuringal Chase National Park, Sydney naar Ophiuchus in Serpentine National Park, West-Australië naar het Zuiderkruis

Dus toegang tot deze doorgangen is heel gemakkelijk op de locaties waar ze zijn afgebeeld op het landschap op aarde, maar als je duidelijk genoeg bent, kun je door deze sterrenpoorten reizen, ongeacht waar je bent. De meeste portalen zullen je bellen wanneer de tijd rijp is, en als je dit respecteert, zul je een verbazingwekkende verschuiving in bewustzijn ontvangen Er zijn ook portalen die zich heropenen, zoals de Lichtstad op Antarctica en opnieuw worden geactiveerd voor de veranderingen op aarde, of portalen die zich verankeren in enorme energieën voor de veranderingen, zoals Tikal in Guatemala. Vaak zijn er Raden van Licht die bij deze portalen werken, aangezien het dimensionale doorgangen zijn waardoor het grondpersoneel toegang heeft tot de energie en deze kan worden gedownload. Vaak zijn er coderingen die geactiveerd moeten worden zoals de top van de Himalaya in Kasjmir met de grens van Pakistan en de Bron van de Ganges met de Levende Bibliotheek van Licht, deze activeringen gebeuren bij Zonnewendes en Eclipsen en tijden wanneer de energie van het Grotere De Centrale Zon kan gemakkelijk door de deuropeningen naar het Aardse vlak schijnen. Vaak zullen coderingen van de ene plaats aan de andere moeten worden gekoppeld door een persoon van het grondpersoneel die door de Grids reist om dit te doen. Er worden ook nieuwe portalen zeer actief gemaakt omdat we nu zijn afgestemd op de Tweede Zon en het Galactische Centrum, zoals bij Rainbow Beach Queensland en Lake Waikaremona in Nieuw-Zeeland. Dan zijn er de Slangentunnels en deze kunnen alleen worden bereisd als we vibreren op hogere Lichtoctaven, er zijn doorgangen naar deze tunnels op speciale locaties zoals de Potala in Lhasa, of door de Andes, of via India naar Australië die bevinden zich in een hogere dimensie en men kan door de tunnels door de aarde reizen naar de Binnenaarde. Er zijn ook steden en beschavingen onder de aarde op bepaalde locaties zoals Mt Shasta, deze portalen bevinden zich vaak op heilige rotsen of bergen. Dus deze portalen zijn doorgangen naar vele dimensionale werelden die in verbinding staan ​​met de derde dimensie. Sommige van de zeer oude portalen dragen nu ook hun energie over naar andere nieuwe energieplaatsen; dit geldt in het bijzonder voor degenen op het noordelijk halfrond, aangezien het zuidelijk halfrond de nieuwe energieën binnenbrengt.

door Soluntra King